Altın Çember Şövalyeleri kimdi? Amaçları neydi?

Knights of The Golden Circle… Türkçe tabiriyle Altın Çember Şövalyeleri… Klu Klux Klan’ın kökenini oluşturan bu gizli örgüt, planlarını başarabilseydi bugün dünya çok daha farklı bir yer olabilirdi. Anglosakson beyaz erkeklerden oluşan örgüt, ABD, Meksika ve Güney Amerika’nın bir kısmından oluşan bir kölelik imparatorluğu kurmak istiyordu. Ancak örgüt bunu başaramadı. İşte bilinmeyenleriyle ABD gizli tarihinin önemli bir parçası olan Altın Çember Şövalyeleri…

Altın Çember Şövalyeleri kimdi? Amaçları neydi?
Altın Çember Şövalyelerini Virginialı doktor George Bickley kurdu

Altın Çember Şövalyeleri nedir?

Ünlü Büyük İskender henüz gençken, babası Makedon Kralı 2. Philip çok güçlü vahşi bir at satın aldı. Ancak hiç kimse atın üstünde durmayı başaramadı. Bunun üzerine İskender “Ben yapabilirim” dedi. Babasının onayıyla ata bindi. İskender atın kendi gölgesinden korktuğu için hırçınlaştığını fark etmişti. Ata biner binmez atın yüzünü güneşe çevirdi. At dinginleşti, İskender’e teslim oldu. Rivayete göre bu durumu gören ve oğlunun hem cesaretine hem de aklına hayran kalan babası, “Oğlum sen kendine çok daha büyük bir krallık bul, Makedonya sana az kalır” dedi.

İşte Altın Çember Şövalyeleri’nin de düsturu buydu, “Buralar yetmez”.

Altın Çember Şövalyeleri köleliğin olduğu ülkeleri tek bir devlet haline getirmek isteyen gizli bir topluluktu.

Bu gizli topluluk, ABD tarihindeki belki de en tartışmalı konu olan köleliği genişletmeyi amaçlıyordu. Hatta hedefleri sadece ABD’nin bir bölümü değil, o dönem hala köleliğin sürdüğü devletleri de işgal ederek, Karayipler’den Pasifik’e uzanan dev bir imparatorluk yaratmaktı.

Altın Çember Şövalyeleri kimdi? Amaçları neydi?
Kuzey eyaletleri ve Güney eyaletlerinin kölelik hakkındaki farklı düşünceleri iç savaşa neden oldu

Kölelik ABD’yi ikiye böldü

Kuzey ve Güney Amerika kölelik konusunda farklı düşünüyordu. Bunun en önemli sebebi, şüphesiz gelir elde etme biçimleriydi.

Kuzey Amerika eyaletleri sanayileşmiş yapısıyla serbest işçiliği destekliyor, köleliğe karşı çıkıyordu. Köleliğin serbest bırakılmasıyla eksik iş gücünü tamamlamayı hedefliyordu. Güney Amerika eyaletleri ise tarıma dayalı ekonomisiyle köleliğin devamından yanaydı. 1860 nüfus sayımına göre Güney eyaletlerinde 4 milyona yakın köle bulunuyordu ve köleler olmadan tarımsal üretim neredeyse imkansızdı.

Dred Scott özgürlük mücadelesini kazanamasa da köleliğin kaldırılmasında etkili oldu

Kuzey ve Güney’in kölelik konusundaki bu farklı yaklaşımları gerilime neden oluyordu. Ancak gerilimi asıl artıran ve 1960 seçimlerini kölelik karşıtı Abraham Lincoln’ün kazanmasına neden olan olay Dred Scott isimli bir kölenin hukuk mücadelesiydi.

Dred Scott, Missouri’de yaşayan John Emerson isimli bir ordu doktorunun kölesiydi. Doktor işi gereği birkaç yıllığına köleliğin olmadığı İllionis ve Minnessota’ya gitti. Giderken yanında kölesi Dred Scott’ı da götürdü. Doktor bu seyahat sırasında ölünce Dred Scott’ın özgürlük mücadelesi başladı. ABD Federal Mahkemesine kadar ilerleyen süreç 1857’de Scott’ın aleyhine sonuçlandı. Ancak bu olay kölelik karşıtı ABD’lileri Demokrat Parti’de birleştirdi ve 1860 seçimini Abraham Lincoln kazandı. Lincoln’ün kazanmasıyla köleliği isteyen 11 eyalet ayaklanacak ve Kuzey-Güney savaşları başlayacaktı. Ancak Güney’in 1860 öncesinde çok daha büyük planları vardı.

Altın Çember Şövalyeleri kimdi? Amaçları neydi?
Altın Çember Şövalyeleri, Meksika, Karayipler ve Orta Amerika’yı ele geçirmeyi planlıyordu

Altın Çember Şövalyeleri yeni bir devlet kurmak istedi

1854’te, yani Kuzey ile Güney Amerika’nın kölelik konusunda yaşadığı gerilimin zirve yaptığı yıllarda, bir grup Güneylinin aklına ilginç bir fikir geldi.

Başını Virginialı doktor George WL Bickley’in çektiği bu grup, kölelik konusunda anlaşamadıkları ABD’nin kuzey eyaletlerinin politik hakimiyetlerini kıracak bir yol buldu. O da ABD’yi güneye doğru genişletmekti. Üstelik güneye doğru genişleyen bu yapı yeni bir devlete de dönüşebilirdi. Bu yeni devletin temel argümanı köleliğin devamı olacaktı.

Altın Çember Şövalyeleri’nin kurulmasını önerdiği bu yeni devletin toprakları, köleliği destekleyen ABD eyaletlerini, Meksika, Orta Amerika, Karayipler ve Güney Amerika’nın kuzey kesimlerini içeriyordu.

Bu devasa imparatorluğun başkenti Havana olacaktı.

Amerika’nın Güney eyaletleri önderliğindeki bu imparatorluk, kölelerin de desteğiyle şeker, tütün ve pamukta dünya ekonomisine yön verecekti.

Kölelik devleti için ilk adımlar atıldı

Altın Çember Şövalyeleri önce bir yönetim şeması kurdu.

En altta gayrı resmi bir ordu bulunuyordu. İsteklerine bu ordu sayesinde ulaşacaklardı.

Ancak bu orduyu finanse edecek bir yapıya ihtiyaç vardı. Köle sahipleri de finansmanı sağlayacak bu ikinci grubu oluşturuyordu.

Üçüncü ve en üst grupta ise köleliğe destek veren siyasiler yer alacaktı. Bu grup da yönetimi üstlenecek, kararlar verecekti.

1858 yılına gelindiğinde Altın Çember Şövalyeleri önemli bir mesafe katetmişti.

Şövalyelere katılanların sayısı yaklaşık 100 bin kişiye ulaşmıştı. Şövalyelerin anayasası, tüzük ve ayinleri de şekillenmişti.

Şövalyelerin en örgütlü olduğu yerler Kaliforniya ve Teksas’tı. Hatta bugünkü Houston şehrine ismini veren Sam Houston’ı ve geleceğin Teksas valisi Sullivan Ross’u da aralarına katmayı başardılar.

Hatta bazı tarihçilere göre Abraham Lincoln’ün suikastçısı John Wilkes Booth ve çok sayıda siyahiyi ve kölelik karşıtlarını katleden Jesse James de bu topluluğun üyesiydi.

İlk hedefi Meksika

Altın Çember Şövalyeleri’nin ilk hedefi Meksika’ydı. Çünkü Meksika kölelik imparatorluğuna giden yolda ABD’yi tek devlet haline getirebilirdi.

Altın Çember Şövalyeleri’nin planı şöyleydi;

Önce yarattıkları gizli ordu ile Meksika’yı ele geçireceklerdi. Buraya yerleştirecekleri Amerikalı her göçmene 640 dönüm arazi vereceklerdi. Bu araziler köle çiftlikleri olarak üretimlerini sürdürecekti. 16 bin kişilik bir ordu da bu göçmenleri koruyacak, Amerikan hakimiyetini sağlayacaktı.

Ancak asıl hedef topraklar değildi.

ABD’ye dahil edilecek ve yine yaklaşık 50 eyaletten oluşacak Meksika, senato ve kongredeki kölelik yanlısı ABD eyaletlerinin sayısını artıracaktı. Böylece güney eyaletlerinin ABD’den ayrılmasına gerek kalmayacaktı. Ayrıca Kuzey eyaletlerinin kölelik karşıtı politikaları dizginlenebilecekti.

Altın Çember Şövalyeleri kimdi? Amaçları neydi?
Abraham Lincoln’ün katili John Wilkes Booth’un Altın Çember Şövalyeleri üyesi olduğu iddia ediliyor

İç savaş Meksika hayalini suya düşürdü

Altın Çember Şövalyeleri bu süreçte Meksika’yı ele geçirmek için birkaç küçük girişimde bulundu. Ancak organizasyon bozukluğu ve yeterli finansmanın sağlanamaması bu girişimlerin gerçekleşmesini engelledi.

Ancak Meksika’nın işgalini asıl engelleyen 1860 yılında ABD Başkanı olarak Abraham Lincoln’ün seçilmesi oldu. Köleliğin kesin olarak kaldırılacağı sözünü veren Lincoln başkan seçilince, Güney’deki yedi eyalet bağımsızlığını ilan etti.

Bağımsızlık kararı sonrası Kuzey eyaletleri “Birlik Devletleri”, Güney eyaletleri ise “Konfederasyon Devletleri” adı altında savaşa girdi.

Meksika’yı işgal hayalleri kuran Altın Çember Şövalyeleri ise Konfederasyon Devletleri ordusuna katıldı ve Kuzeylilerle savaştı.

İç savaşı Kuzeylilerin kazanmasıyla Altın Çember Şövalyeleri’nin hayali suya düştü.

Gizli örgüt üyelerinin birçoğu bu savaşta hayatını kaybetti. Diğerleri ise 1867 yılında casusluk suçlamasıyla yakalandı.

Altın Çember Şövalyeleri efsanesi de böylece tarihin tozlu yaprakları arasındaki yerini aldı.

Hazine avcıları gömüldüğü iddia edilen altınları arıyor

Altın Çember Şövalyeleri’nin gizli hazineleri var mıydı?

Gelecekte Güney devletlerinin yeniden ayaklanacağını ve hayallerini gerçekleştirmek isteyeceğini düşünen örgüt üyelerinin onbinlerce altını çeşitli yerlere gömdüğü söyleniyor.

Hatta 1934 yılında Baltimore’lu iki çocuk bugünkü değeri 10 milyon doları geçen ve Altın Çember Şövalyeleri’ne ait olduğu düşünülen 5 bin altın buldu.

Bu olayın da etkisiyle bugün birçok kişi, güney eyaletinde Altın Çember Şövalyeleri’nin gizli hazinelerini aramaya devam ediyor.

Klu Klux Klan’ın kökeninin Altın Çember Şövalyeleri olduğuna inanılıyor

Altın Çember Şövalyeleri yoluna Klu KLux Klan olarak mı devam etti?

Bazı insanlar, Altın Çember Şövalyeleri’nin dağılmasından sonra içlerinden bir grubun Klu KLux Klan’ı kurduğuna inanıyor.

Bu inancın doğruluğuna dair kesin bir delil bulunmuyor. Ancak Klu Klux Klan’ın iç savaş sonrasında kurulmuş olması ve temelde Altın Çember Şövalyeleri gibi kölelik düzenini savunması nedeniyle güçlü bir olasılık olarak değerlendiriliyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız